Elektrik Panellərin Hazırlanması

Biz sizə ABB, Schneider Electric, Siemens və başqaları kimi qlobal istehsalçıların məhsullarından istifadə edərək, elektrik paylayıcı lövhələrin dizayn və quraşdırılması üzrə xidmətlər təklif edirik.

İstənilən elektrik proseslərində ən əhəmiyyətli nöqtələrdən biri də elektrik lövhələrinin düzgün şəkildə yığılmasıdır. Bütün elektrik sistemlərinin idarəsi elektrik lövhələrində avadanlıqların müvafiq şəkildə quraşdırılması ilə əldə edilir. Elektrik lövhələrinin düzgün yığılmasının nə qədər vacib olduğunu vurğulayan ən önəmli aspekt isə istehlakçının təhlükəsizliyinin təminatıdır. Təcrübəli mühəndislərimiz düzgün hesablamaların aparılmasına və etibarlı elektrik avadanlıqlarının quraşdırılmasına nəzarət edərək Sizin təhlükəsizliyinizi tam şəkildə təmin edəcəkdir.

INPROCO MMC hər hansı bir mürəkkəbliyi (4000A-a qədər) olan enerji panellərinin və idarəetmə kabinetlərinin hazırlanması, montajı və quraşdırılmasını həyata keçirir və qlobal istehsalçılardan panel qurğusunun tərkib hissələrini istifadə edir. Panelin montajı layihə xüsusiyyətlərinə, beynəlxalq texniki standartlara, habelə yerli norma və tələblərə uyğun olaraq, yüksək ixtisaslı kadrlarla həyata keçirilir. Müştərilərimizə yüksək keyfiyyətli komponentlər təklif edir, məhsullarımıza ən yaxşı keyfiyyətə nəzarət və zəmanət veririk.

Şirkətimiz IEC, TSE, BS standartlarına uyğun olaraq aşağıdakı panellərin istehsalını və quraşdırılmasını həyata keçirir:

 • Əsas Paylayıcı Lövhəsi (MDB):380/220V — 660/380V üç fazalı alternativ cərəyan şəbəkəsində və 50Hz tezlikdə binanın və ya ayrı bir hissəsinin elektrik enerjisini qəbul edir və paylayır. Əsas Paylayıcı Lövhələr hər hansı bir çox yük və qısa dövrəyə qarşı elektrik enerjisinin ölçülməsi üçün aparatlara qarşı avtomatik təcili mühafizəni əhatə edir;
 • Enerji paylayıcı lövhələr (LID): binanın elektrik qrupları arasında elektrik enerjisini qəbul edir və paylayır, 380/220V üç fazalı AC şəbəkələrində və 50Hz tezlikdə güc sayımını həyata keçirir, xətlərin qısa qapanmalardan və artıq yüklənmələdən qorunması təmin edir. Enerji paylaycı lövhə enerji kabelinin girişində quraşdırılır;
 • Avtomatik ötürücü açar (ATS): əsas enerji mənbəyinin və ya elektrik kəsilməsinin söndürülməsi zamanı avtomatik olaraq, yedəkləmə gücünə keçir və bərpa edildikdə əsas gücə qaytarılır. ATS əsas və arxa enerji mənbələrinin dövrlərində gərginliyin mövcudluğunun daimi monitorinqini təmin edir, gərginliyin müqayisə edir və gərginliyin göstəricilərini müəyyən edir və normadan kənaraçıxmaları aşkar edir;
 • Çoxmərtəbəli binalar üçün paylayıcı lövhələri: elektrik enerjisini mərtəbədə qəbul edir və binanın mərtəbələrində yerləşən mənzillərin paylayıcı lövhələrinə ötürür;
 • Çoxmərtəbəli binalaın mərtəbələri üçün paylaşma lövhələri: mənzillərin, kiçik kotteclərin və ya evlərin içərisində elektrik enerjisini saymaq və bölüşdürmək;
 • İşıqlandırma idarəetmə paneli: AC gücünü 50Hz tezliyində qəbul edir və yayır, eləcə də qrup halındakı dövr xətlərini açır/bağlayır, elektrik zəncirlərini kəsir, AC şəbəkələrini izafi yüklənmədən və xətalardan qorunmasını təmin edir;
 • Kəsintisiz enerji təchizatı (UPS): kompüterlər, idarəetmə və monitorinq sistemləri, tibbi avadanlıqlar, siqnalizasiya və digər sistemləri kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edən avadanlıq və qurğuların elektrik enerjisi təchizatının fasiləsiz təchizatını təmin edir;
 • Köməkçi enerji qurğusu (APU): elektrik stansiyaları (işıqlandırma, istilik və s.) və köməkçi yarımstansiyalarının avadanlıqları üçün AC enerji təchizatını (0.4kV) təmin edir;
 • idarəetmə panelləri: mühəndislik avadanlığı, texnoloji proseslər, təcili həyəcan siqnalları, idarəetmə mərkəzinə məlumatın ötürülməsi, operatorun əmrlərinin icrası, elektrik enerjisinin paylanması və istehlakçı, avadanlıqların mühafizəsi və avtomatlaşdırılması və bir çox digər əməliyyatlar təmin edir.

PLC/PAC/DCS İdarəetmə Sistemləri

Müxtəlif sənayelərin avtomatlaşırma prosesində müvafiq idarəetmə sisteminin seçilməsi bütün sənaye müəssisənini gələcək səmərəliyini müəyyən edən mühüm addımdır. INPROCO MMC Proqramlaşdırılan Məntiq Kontroleri (PLC), Proqramlaşdırılan Avtomatlaşdırma Kontroleri (PAC), həmçinin Proses İdarəetmə Siteminə (DCS) əsaslanan istehsal prosesinə nəzarət sistemlərini təklif edir. Biz çətin istehsal mühitlərini (toz, rütubətlilik, istilik və soyuq) və real zamanda yükəsk etibarlılıq və sadə proqramlaşdırmanı tələb edən istehsal prosesinə nəzarət məqsədi üzrə xüsusilə layihələndirilmiş Proqramlaşdırılan Məntiq Kontrolerini təklif edir. Təklif etdiyimiz Proqramlaşdırılan Avtomatlaşdırma Kontroleri avadanlığa nəzarəti avtomatlaşdırmaq üçün çoxfunksiyalı imkan ilə xarakterizə edilir və nəzarət funksiyalarının birləşdirilməsi və nəzarət prosesinin daha geniş tələblər ilə istehsalda istifadə etmək yaradılır. 
      
Kimya və neft-kimya sənayesi, enerji, su müalicəsi, qida texnologiyaları və digər sahələr üçün biz həmçinin yüksək sürətli rabitə şəbəkəsi vasitəsilə qoşulan və bütün istehsal sahəsi ilə müstəqil kontrolerlərin geniş miqyaslı yayılmanı təchiz edən Proses İdarəetmə Sitemini təklif edirik. Proses İdarəetmə Sistemi operator tərəfindən mərkəzləşdirilmiş nəzarətə imkan verir. 
Sənaye avtomatlaşdırma layihələri çərçivəsində faydalı idarəetmə sistemləri tətbiq etmək üçün INPROCO MMC idarəetmə sahəsində Schneider Electric, Rockwell Automation, Siemens, ABB və digərlərini həmçinin avtomatlaşdırma sahəsində dünya səviyyəli brendlərdən PLCs, PACs və DCS-ni təklif edir.

SCADA

Sənaye avtomatlaşdırma layihələri zamanı, koordinasiya prosesini asanlaşdırmaq və istehsal proseslərinin idarəetməni asanlaşdırmaq üçün INPROCO MMC istehsal prosesinin real zamanda optimallaşdırılmasına imkan verən SCADA (Müşahidə Nəzarət və Məlumatların Alınması) sistemi və telemetriya alətlərinin tətbiqini təklif edir. Bu sistemin əsas qrafik interfeysini sənaye müəssisələrinə dair həllər, monitorinq, mühafizə siqnalizasiya sistemi, məlumatların yığılması, təhlil və hesabat sistemlərindən ibarət olmaqla üç əsas elementdən, o cümlədən ayrılmış üç vahiddən biri (Remote Terminal Unit), rabitə sistemi, mərkəzi idarəetmə sistemindən (Baş idarə mərkəzi – MTU) ibarətdir.

Texnoloji proseslərin real vaxt rejimində idarə olunması üçün lazım olan yüksək səviyyəli SCADA həllərini hazırlayır və ixtisaslaşmış texniki xidmət və kadr hazırlığını həyata keçiririk. Çoxtəbəqəli paylaşılan SCADA sistemlərini qurmaq üçün avtomatlaşdırma vəzifələri üçün daim genişlənən tələbləri nəzərə alan beynəlxalq bazarda sənaye avtomatlaşdırma sahəsində aparıcı proqram təminatı istehsalçısı olan Schneier Electric tərəfindən Wonder məhsullarından istifadə edirik.   
Wonderware məhsulları quraşdırılmış avtomatlaşdırma sisteminin əsas strukturunu pozmadan müxtəlif əlavələrin genişlənmə və asanlıqla bağlanma imkanı olan «Plug and Play» texnologiyası ilə modullar Wonderware Sistem Platformasına əsaslanır

Enerji Təminatı və İşıqlandırma

INPROCO MMC binaların elektrik təchizatı və işıqlandırılması layihələrinin dizayn və həyata keçirilməsində xidmətləri təklif edir. Elektrik bloklarının, elektrik stansiyalarının gücləndirilməsi və azaldılması, transformatorlar, enerji paylayıcı şəbəkələr, müxtəlif yardımçı qurğu və cihazlar daxil olmaqla enerji təchizatı sisteminin avtomatlaşdırılması elektrik enerjisinin fasiləsizliyini və etibarlılığının təmin edilməsini, eləcə də aşağıdakıların təminatı üçün enerji baxımdan səmərəli yanaşmanı təmin edir:

 • gərginliyin miqyası və mövcudluğunun monitorinqi;
 • ehtiyyat enerjisinə qoşulma;
 • idarəetmə panellərinin içərisində temperaturun idarə edilməsi;
 • istehlakçı keçidi və s.

Biz sizə Schneider Electric, Siemens, ABB və başqaları kimi qlobal istehsalçıların məhsullarından istifadə edərək, elektrik paylayıcı lövhələrin dizayn və quraşdırılması üzrə xidmətlər təklif edirik.
Avtomatlaşdırılmış işıqlandırma idarəetmə sistemi də enerji səmərəliliyi məqsədilə hazırlanmışdır; zəruri hallarda elektrik enerjisini qənaət edir və ehtiyac olmayan zaman onlar şəbəkədən ayrıldığından işıqlandırma cihazlarının fəaliyyət müddətini artırır. İşıqlandırma idarəetmə sistemi bizə müştərilərimizin fərdi istəklərinə görə binanın müxtəlif ssenarilərini və otaq işıqlandırmalarını yaratmağa imkan verir.

Ağıllı Ev

«Ağıllı Ev” sistemləri, ev və ofislərin avtomatlaşdırılması, istehlakçıların maksimum komfortla təmin olunması və kommunal xərclərin minimuma endirilməsi məqsədilə yaradılmışdır. Bura işıqlandırma və səs sisteminə nəzarət, istilik və havalandırma, eləcə də məişət texnikaları, pərdə və pəncərələrin idarə olunması, darvaza və qaraj qapıları kilidlərinin kontrolu, həmçinin enerjidən səmərəli istifadə daxildir. Eyni zamanda su daşqını, qaz axını və yanğın təhlükəsizliyi sensorları quraşdırılar və beləliklə sizin təhlükəsizliyiniz tam şəkildə təmin olunur. “Ağıllı Ev” sistemlərindən istifadə etməklə evinizi və ofisinizi mobil telefon və ya planşet vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsindən idarə etmək mümkündür.Rahatlığınızı artırmaq üçün müvafiq ssenarilər yaradılır və həmçinin istədiyiniz vaxtda istədiyiniz prosesi başlatmaq mümkün olur. “Ağıllı Ev”-in ən önəmli cəhətlərindən biri də yaşlılar, əlillər və qayğıya ehtiyacı olan şəxsləri asanlaşdırılmış xidmətlə təmin etməkdir.
Bizim şirkət “Ağıllı Ev” sistemlərini həm təmirsiz, həm də təmirli mənzillərdə quraşdırmaq imkanına sahibdir. Bunun üçün biz dünyada geniş yayılmış KNX və Z-Wave protokolu ilə işləyən sistemlərdən istifadə edirik. 

1. KNX protokolu ilə işləyən sistemlərdə öncədən müvafiq kabel montajı tələb olunduğundan bu variant yalnız təmirsiz mənzillərdə həyata keçirilir. Bu sistem vasitəsilə istənilən ssenarini həyata keçirmək mümkündür. Panasonic, Berker, GİRA kimi yüksək keyfiyyətli dünya brendləri istifadə etdiyimiz avadanlıqlar arasındadır.
2. Mənziliniz tam təmirli olsa belə, onu ağıllı ev sisteminə inteqrasiya edə bilərik. Bunun üçün Z-Wave protokolu ilə işləyən sistemlərdən istifadə edilir. Bu protokolla işləyən avadanlıqlar arasında dünyada ən geniş yayılmış Fibaro şirkəti ilə bərabər işləyirik.

INPROCO MMC müştərilərin bütün fərdi arzularını, istəklərini və maraqlarını nəzərə alaraq, müasir «Ağıllı Ev» sisteminin qurulması üçün unikal bir həlli təklif edir. Mütəxəssislərimiz «Ağıllı Ev» sisteminin qurulması, avadanlıqların dizaynı, seçilməsi və çatdırılması, quraşdırılması və istismara verilməsi, proqramlaşdırma, sınaqdan keçirilməsi və sistemin sonrakı baxımı da daxil olmaqla, tam miqyaslı işləri həyata keçirir. İşçilərimizin yüksək peşəkarlığına, yüksək keyfiyyətli və etibarlı avadanlıqlardan istifadəsinə və təyin edilmiş vəzifələrin vaxtında yerinə yetirilməsinə təminat veririk.Biz intellektual ev inşası sahəsində Panasonic, Berker, GİRA, Crestron, Bosch, Schneider Electric, Legrand və s bu kimi aparıcı istehsalçıların sistem və komponentlərindən istifadə edirik.

Unvan:

Heydər Əliyev prospekti 115, Caspian Sport Plaza, Bina-2 1602, Bakı, Azərbaycan AZ1029

Tel:

+99450 517 19 19

+99455 517 19 19

Scroll to Top